BMS تجاری

به متخصصان «گلستان تاسیسات» برای هوشمند سازی تجاری اعتماد کنید.

«جهت ثبت درخواست خود با شماره تلفن 7966567-0911 تماس بگیرید و یا در شبکه های مجازی برایمان پیغام بگذارید.»

1 – سیستم اعلام حریق پیشرفته با قابلیت نمایش هشدار مربوطه در مانیتور لمسی نگهبان
2 – سیستم صوتی پخش موزیک و پیجینگ پیشرفته در ساختمان
3 – سیستم کنترل نورپردازی
4 – سیستم کنترل گرمایش پیشرفته با قابلیت کنترل و نظارت دمای کلیه مناطق توسط مانیتور لمسی نگهبان
5 – سیستم کنترل سرمایش پیشرفته با قابلیت کنترل و نظارت دمای کلیه مناطق توسط مانیتور نگهبان
6 – سیستم کنترل روشنایی هوشمند مشاعات با قابلیت کنترل توسط مانیتور نگهبان
7 – کنترل کلیه سیستم های سرمایشی و گرمایشی به صورت دستی از طریق مانیتئر لمسی یا به صورت اتوماتیک
( حالت اتوماتیک در دو بخش کنترل و تنظیم عمل میکند. در بخش کنترل روشن و خاموش شدن سیستم های آن به صورت برنامه تنظیمی روزانه یا کلی امکان پذیر است. در بخش تنظیم دما با وارد کردن دمای مورد نیاز هر منطقه در مانیتور لمسی، سیستم های دمای تنظیم شده را با دمای بیرون می سنجد و سیستم سرمایشی و گرمایشی مربوط به همان منطقه را روشن می کند)
8 – سیستم هشدار خطر پیشرفته با قابلیت نمایش جزئیات روی مانیتور لمسی نگهبانی و ارسال sms و تماس تلفنی
9 – سیستم اعلام سرفت پیشرفته
10 – سیستم شبکه وایرلس جهت دسترسی به اینترنت در فضای عمومی و مشاعات
11 – سیستم نظارت تصویر و ضبط تصاویر پیشرفته
12 – سیستم کنترل تاسیسات آبسانی پیشرفته با قابلیت تنظیم خودکار فشار آب جهت کاهش اصطکاک تاسیسات
13 – سیستم کنترل پله برقی توسط نگهبان از روی مانیتور لمسی نگهبان
14 – کنترل هوشمند سیستم برق اضطراری با قابلیت کاهش سطح روشنایی و قطع تجهیزات پرمصرف در زمان قطع برق
15 – سیستم تهویه هوشمند مجموعه در تابستان جهت خروجی هوای گرم از طبقه بالا
16 – سیستم گردش هوای هوشمند با قابلیت چرخش دما بین طبقه بالا و طبقه پایین جهت صرفه جویی انرژی
17 – سیستم هشدار نگهبان با قابلیت نمایش جزئیات مربطه به هر واحد
18 – سیستم خشبو کننده اتوماتیک در سرویس های بهداشتی مشاعات
19 – قابلیت انتخاب و تنظیم سناریو های مختلف
20 – قابلیت کوک کردن مصرف کننده ها ( روشن و خاموش شدن در زمان تنظیمی )
21 – کنترل کلیه موارد از طریق مانیتور لمسی در اتاق کنترل
22 – کاهش 40 درصدی مصرف انرژی در مصرف برق و گاز
23 – کنترل کلیه موارد امنیتی، صرفه جویی و… ار طریق یک سیستم و اتاق کنترل مرکزی

Login

Register