کمترین قیمت پکیج/آبگرمکن/رادیاتور

 

فروش پکیج و رادیاتور توسط «گلستان تاسیسات».

تخصصی ترین مرکز مجاز تهیه پکیج 

قبل از خرید و پرداخت هزینه های میلیونی، از واقعی بودن پکیج خود مطمئن باشید؛   

«جهت ثبت درخواست خود با شماره تلفن 09111101909 تماس بگیرید و یا در شبکه های مجازی برایمان پیغام بگذارید.»

تامین و فروش کلیه برندهای پکیج و رادیاتور در استان گلستان (گرگان)، قزوین (قزوین)، مازندران(ساری)، تهران (تهران )، گیلان(رشت)، سمنان (سمنان) و ...  را از گلستان تاسیسات بخواهید.

1401/04/29 

 در ادامه قیمت فروش برندهای پرکاربردمربوط به پکیج ارسالی از تهران به محل سکونت خود را مشاهده میکنید. این قیمت ها ویژه همکاران عزیز می باشد و مصرف کننده نهایی می تواند با شماره 09380014312از نزدیکترین فروشنده معتبر در محل زندگی خود مطلع و از این ایشان نسبت به خرید کالا اقدام نماید. همچنین همکار عزیز می تواند برای دریافت قیمت برندها/ظرفیت ها/...  با شماره 09111101909 تماس برقرار نموده و اطلاعات لازم را دریافت نماید.

پکیج ایران رادیاتور:

1.ECO22                                                                     قیمت:  9.300.000

1.1: ECO24                                                                 قیمت:  9.600.000

2:M 24                                                         قیمت:10.500.000

3:L 24                                                          قیمت:12.400.000

4:L28                                                           قیمت:13.000.000

5:L36                                                           قیمت:14.100.000

پکیج بوتان:

1:Bita 22                                                    قیمت:9.000.000

2:Bita 24                                                    قیمت:9.600.000

3:Bita 26                                                    قیمت:9.900.000

1:Parma Rsi 24                                         قیمت:11.500.000

2:Patma Rsi 26                                         قیمت:11.650.000

1:Perla Pro 24                                          قیمت:13.100.000

2:Perla Pro 28                                          قیمت:13.800.000

3:Perla Pro 32                                          قیمت:14.600.000

پکیج لورچ:

1:لورچ هیرو 24                                             قیمت:9.800.000

رادیاتور ایران رادیاتور:

1:پنلی                                                       قیمت:متری:  1.400.000

2:ترمو                                                      قیمت:هر پره: 195.000

3:کال                                                       قیمت:هر پره: 227.000

 

توجه:

قبل از سفارش، برای استعلام قیمت روز با شماره 09380014312و  1909-110-0911  تماس بگیرید.    

فروش پکیج و رادیاتور توسط «گلستان تاسیسات».

تخصصی ترین مرکز مجاز تهیه پکیج 

قبل از خرید و پرداخت هزینه های میلیونی، از واقعی بودن پکیج خود مطمئن باشید؛   

«جهت ثبت درخواست خود با شماره تلفن 09111101909 تماس بگیرید و یا در شبکه های مجازی برایمان پیغام بگذارید.»

تامین و فروش کلیه برندهای پکیج و رادیاتور در استان گلستان (گرگان)، قزوین (قزوین)، مازندران(ساری)، تهران (تهران )، گیلان(رشت)، سمنان (سمنان) و ...  را از گلستان تاسیسات بخواهید.

1400/11/4 

 در ادامه قیمت فروش برندهای پرکاربردمربوط به پکیج ارسالی از تهران به محل سکونت خود را مشاهده میکنید. این قیمت ها ویژه همکاران عزیز می باشد و مصرف کننده نهایی می تواند با شماره 09017732274 از نزدیکترین فروشنده معتبر در محل زندگی خود مطلع و از این ایشان نسبت به خرید کالا اقدام نماید. همچنین همکار عزیز می تواند برای دریافت قیمت برندها/ظرفیت ها/...  با شماره 09111101909 تماس برقرار نموده و اطلاعات لازم را دریافت نماید.

پکیج ایران رادیاتور:

1:Eco 22                                                      قیمت:7.250.000

2:M 24                                                         قیمت:8.500.000

3:L 24                                                          قیمت:9.900.000

4:L28                                                           قیمت:10.400.000

5:L36                                                           قیمت:11.300.000

پکیج بوتان:

1:Bita 22                                                    قیمت:7.300.000

2:Bita 24                                                    قیمت:7.600.000

3:Bita 26                                                    قیمت:7.900.000

1:Parma Rsi 24                                         قیمت:9.500.000

2:Patma Rsi 26                                         قیمت:9.800.000

1:Perla Pro 24                                          قیمت:11.100.000

2:Perla Pro 28                                          قیمت:12.300.000

3:Perla Pro 32                                          قیمت:13.500.000

پکیج لورچ:

1:لورچ هیرو 24                                             قیمت:7.800.000

رادیاتور ایران رادیاتور:

1:پنلی                                                       قیمت:متری:  1.200.000

2:ترمو                                                      قیمت:هر پره: 145.000

3:کال                                                       قیمت:هر پره: 187.000

 

توجه:

قبل از سفارش، برای استعلام قیمت روز با شماره 09017732274 و  1909-110-0911  تماس بگیرید.    

فروش پکیج و رادیاتور توسط «گلستان تاسیسات».

تخصصی ترین مرکز مجاز تهیه پکیج 

قبل از خرید و پرداخت هزینه های میلیونی، از واقعی بودن پکیج خود مطمئن باشید؛   

«جهت ثبت درخواست خود با شماره تلفن 09111101909 تماس بگیرید و یا در شبکه های مجازی برایمان پیغام بگذارید.»

تامین و فروش کلیه برندهای پکیج و رادیاتور در استان گلستان (گرگان)، قزوین (قزوین)، مازندران(ساری)، تهران (تهران )، گیلان(رشت)، سمنان (سمنان) و ...  را از گلستان تاسیسات بخواهید.

1400/11/3 

 در ادامه قیمت فروش برندهای پرکاربردمربوط به پکیج ارسالی از تهران به محل سکونت خود را مشاهده میکنید. این قیمت ها ویژه همکاران عزیز می باشد و مصرف کننده نهایی می تواند با شماره 09017732274 از نزدیکترین فروشنده معتبر در محل زندگی خود مطلع و از این ایشان نسبت به خرید کالا اقدام نماید. همچنین همکار عزیز می تواند برای دریافت قیمت برندها/ظرفیت ها/...  با شماره 09111101909 تماس برقرار نموده و اطلاعات لازم را دریافت نماید.

پکیج ایران رادیاتور:

1:Eco 22                                                      قیمت:7.250.000

2:M 24                                                         قیمت:8.500.000

3:L 24                                                          قیمت:9.900.000

4:L28                                                           قیمت:10.400.000

5:L36                                                           قیمت:11.300.000

پکیج بوتان:

1:Bita 22                                                    قیمت:7.300.000

2:Bita 24                                                    قیمت:7.600.000

3:Bita 26                                                    قیمت:7.900.000

1:Parma Rsi 24                                         قیمت:9.500.000

2:Patma Rsi 26                                         قیمت:9.800.000

1:Perla Pro 24                                          قیمت:11.100.000

2:Perla Pro 28                                          قیمت:12.300.000

3:Perla Pro 32                                          قیمت:13.500.000

پکیج لورچ:

1:لورچ هیرو 24                                             قیمت:7.800.000

رادیاتور ایران رادیاتور:

1:پنلی                                                       قیمت:متری:  1.200.000

2:ترمو                                                      قیمت:هر پره: 145.000

3:کال                                                       قیمت:هر پره: 187.000

 

توجه:

قبل از سفارش، برای استعلام قیمت روز با شماره 09017732274 و  1909-110-0911  تماس بگیرید.    

فروش پکیج و رادیاتور توسط «گلستان تاسیسات».

تخصصی ترین مرکز مجاز تهیه پکیج 

قبل از خرید و پرداخت هزینه های میلیونی، از واقعی بودن پکیج خود مطمئن باشید؛   

«جهت ثبت درخواست خود با شماره تلفن 09111101909 تماس بگیرید و یا در شبکه های مجازی برایمان پیغام بگذارید.»

تامین و فروش کلیه برندهای پکیج و رادیاتور در استان گلستان (گرگان)، قزوین (قزوین)، مازندران(ساری)، تهران (تهران )، گیلان(رشت)، سمنان (سمنان) و ...  را از گلستان تاسیسات بخواهید.

1400/11/2 

 در ادامه قیمت فروش برندهای پرکاربردمربوط به پکیج ارسالی از تهران به محل سکونت خود را مشاهده میکنید. این قیمت ها ویژه همکاران عزیز می باشد و مصرف کننده نهایی می تواند با شماره 09017732274 از نزدیکترین فروشنده معتبر در محل زندگی خود مطلع و از این ایشان نسبت به خرید کالا اقدام نماید. همچنین همکار عزیز می تواند برای دریافت قیمت برندها/ظرفیت ها/...  با شماره 09111101909 تماس برقرار نموده و اطلاعات لازم را دریافت نماید.

پکیج ایران رادیاتور:

1:Eco 22                                                      قیمت:7.250.000

2:M 24                                                         قیمت:8.500.000

3:L 24                                                          قیمت:9.900.000

4:L28                                                           قیمت:10.400.000

5:L36                                                           قیمت:11.300.000

پکیج بوتان:

1:Bita 22                                                    قیمت:7.300.000

2:Bita 24                                                    قیمت:7.600.000

3:Bita 26                                                    قیمت:7.900.000

1:Parma Rsi 24                                         قیمت:9.500.000

2:Patma Rsi 26                                         قیمت:9.800.000

1:Perla Pro 24                                          قیمت:11.100.000

2:Perla Pro 28                                          قیمت:12.300.000

3:Perla Pro 32                                          قیمت:13.500.000

پکیج لورچ:

1:لورچ هیرو 24                                             قیمت:7.800.000

رادیاتور ایران رادیاتور:

1:پنلی                                                       قیمت:متری:  1.200.000

2:ترمو                                                      قیمت:هر پره: 145.000

3:کال                                                       قیمت:هر پره: 187.000

 

توجه:

قبل از سفارش، برای استعلام قیمت روز با شماره 09017732274 و  1909-110-0911  تماس بگیرید.    

Login

Register