کمترین قیمت پکیج/آبگرمکن/رادیاتور

فروش پکیج و رادیاتور توسط «گلستان تاسیسات».

تخصصی ترین مرکز مجاز تهیه پکیج 

قبل از خرید و پرداخت هزینه های میلیونی، از واقعی بودن پکیج خود مطمئن باشید؛   

«جهت ثبت درخواست خود با شماره تلفن 09111101909 تماس بگیرید و یا در شبکه های مجازی برایمان پیغام بگذارید.»

تامین و فروش کلیه برندهای پکیج و رادیاتور در استان گلستان (گرگان)، قزوین (قزوین)، مازندران(ساری)، تهران (تهران )، گیلان(رشت)، سمنان (سمنان) و ...  را از گلستان تاسیسات بخواهید.

1401/11/23

 در ادامه قیمت فروش برندهای پرکاربردمربوط به پکیج ارسالی از تهران/گرگان به محل سکونت خود را مشاهده میکنید. این قیمت ها ویژه همکاران عزیز می باشد و مصرف کننده نهایی می تواند با شماره 09380014312از نزدیکترین فروشنده معتبر در محل زندگی خود مطلع و از این ایشان نسبت به خرید کالا اقدام نماید. همچنین همکار عزیز می تواند برای دریافت قیمت برندها/ظرفیت ها/...  با شماره 09111101909 تماس برقرار نموده و اطلاعات لازم را دریافت نماید.

لیست قیمت پکیج ایران رادیاتور:

ECO22                                  قیمت:  10.100.000
ECO24                                   قیمت:  10.400.000

M 24                                                         قیمت:13.300.000

M 28                                                         قیمت:15.500.000

L 24                                                          قیمت:15.300.000

L28                                                           قیمت:16.100.000

L36                                                           قیمت:17.100.000

لیست قیمت پکیج بوتان:

1:Bita 22                                                    قیمت:9.500.000

2:Bita 24                                                    قیمت:9.900.000

3:Bita 26                                                    قیمت:10.800.000

1:Parma Rsi 24                                         قیمت:12.900.000

2:Patma Rsi 26                                         قیمت:13.650.000

1:Perla Pro 24                                          قیمت:14.530.000

2:Perla Pro 28                                          قیمت:15.100.000

3:Perla Pro 32                                          قیمت:16.000.000

لیست قیمت پکیج لورچ:

1:لورچ هیرو 24                                             قیمت:10.300.000

لیست قیمت رادیاتور ایران رادیاتور:

1:پنلی                                                       قیمت:متری:  1.900.000

2:ترمو                                                      قیمت:هر پره: 235.000

3:کال                                                       قیمت:هر پره: 253.000

 

توجه:

قبل از سفارش، برای استعلام قیمت روز با شماره 09380014312و  1909-110-0911  تماس بگیرید.    

فروش پکیج و رادیاتور توسط «گلستان تاسیسات».

تخصصی ترین مرکز مجاز تهیه پکیج 

قبل از خرید و پرداخت هزینه های میلیونی، از واقعی بودن پکیج خود مطمئن باشید؛   

«جهت ثبت درخواست خود با شماره تلفن 09117966567 تماس بگیرید و یا در شبکه های مجازی برایمان پیغام بگذارید.»

تامین و فروش کلیه برندهای پکیج و رادیاتور در استان گلستان (گرگان)، قزوین (قزوین)، مازندران(ساری)، تهران (تهران )، گیلان(رشت)، سمنان (سمنان) و ...  را از گلستان تاسیسات بخواهید.

1401/12/01

 در ادامه قیمت فروش برندهای پرکاربردمربوط به پکیج ارسالی از تهران/گرگان به محل سکونت خود را مشاهده میکنید. این قیمت ها ویژه همکاران عزیز می باشد و مصرف کننده نهایی می تواند با شماره 09380014312از نزدیکترین فروشنده معتبر در محل زندگی خود مطلع و از این ایشان نسبت به خرید کالا اقدام نماید. همچنین همکار عزیز می تواند برای دریافت قیمت برندها/ظرفیت ها/...  با شماره 09117966567 تماس برقرار نموده و اطلاعات لازم را دریافت نماید.

لیست قیمت پکیج ایران رادیاتور:

ECO22                                  قیمت:  10.900.000
ECO24                                   قیمت:  11.600.000

M 24                                                         قیمت:14.300.000

M 28                                                         قیمت:16.500.000

L 24                                                          قیمت:15.900.000

L28                                                           قیمت:16.900.000

L36                                                           قیمت:17.900.000

لیست قیمت پکیج بوتان:

1:Bita 22                                                    قیمت:10.500.000

2:Bita 24                                                    قیمت:10.900.000

3:Bita 26                                                    قیمت:11.800.000

1:Parma Rsi 24                                         قیمت:13.900.000

2:Patma Rsi 26                                         قیمت:14.650.000

1:Perla Pro 24                                          قیمت: استعلام تلفنی

2:Perla Pro 28                                          قیمت:استعام تلفنی

3:Perla Pro 32                                          قیمت:16.000.000

لیست قیمت پکیج لورچ:

1:لورچ هیرو 24                                             قیمت:12.300.000

لیست قیمت رادیاتور ایران رادیاتور:

1:پنلی                                                       قیمت:متری:  2.600.000

2:ترمو                                                      قیمت:هر پره: 255.000

3:کال                                                       قیمت:هر پره: 273.000

 

توجه:

قبل از سفارش، برای استعلام قیمت روز با شماره 09380014312و  6567-796-0911  تماس بگیرید.    

فروش پکیج و رادیاتور توسط «گلستان تاسیسات».

تخصصی ترین مرکز مجاز تهیه پکیج 

قبل از خرید و پرداخت هزینه های میلیونی، از واقعی بودن پکیج خود مطمئن باشید؛   

«جهت ثبت درخواست خود با شماره تلفن 09117966567 تماس بگیرید و یا در شبکه های مجازی برایمان پیغام بگذارید.»

تامین و فروش کلیه برندهای پکیج و رادیاتور در استان گلستان (گرگان)، قزوین (قزوین)، مازندران(ساری)، تهران (تهران )، گیلان(رشت)، سمنان (سمنان) و ...  را از گلستان تاسیسات بخواهید.

1401/12/02

 در ادامه قیمت فروش برندهای پرکاربردمربوط به پکیج ارسالی از تهران/گرگان به محل سکونت خود را مشاهده میکنید. این قیمت ها ویژه همکاران عزیز می باشد و مصرف کننده نهایی می تواند با شماره 09380014312از نزدیکترین فروشنده معتبر در محل زندگی خود مطلع و از این ایشان نسبت به خرید کالا اقدام نماید. همچنین همکار عزیز می تواند برای دریافت قیمت برندها/ظرفیت ها/...  با شماره 09117966567 تماس برقرار نموده و اطلاعات لازم را دریافت نماید.

لیست قیمت پکیج ایران رادیاتور:

ECO22                                  قیمت:  13.900.000
ECO24                                   قیمت:  15.600.000

M 24                                                         قیمت:16.300.000

M 28                                                         قیمت:17.500.000

L 24                                                          قیمت:17.900.000

L28                                                           قیمت:19.900.000

L36                                                           قیمت:22.900.000

لیست قیمت پکیج بوتان:

1:Bita 22                                                    قیمت:13.500.000

2:Bita 24                                                    قیمت:14.900.000

3:Bita 26                                                    قیمت:15.800.000

1:Parma Rsi 24                                         قیمت:15.900.000

2:Patma Rsi 26                                         قیمت:16.650.000

1:Perla Pro 24                                          قیمت: 17.900.000

2:Perla Pro 28                                          قیمت:استعام تلفنی

3:Perla Pro 32                                          قیمت:21.000.000

لیست قیمت پکیج لورچ:

1:لورچ هیرو 24                                             قیمت:13.300.000

لیست قیمت رادیاتور ایران رادیاتور:

1:پنلی                                                       قیمت:متری:  2.600.000

2:ترمو                                                      قیمت:هر پره: 315.000

3:کال                                                       قیمت:هر پره: 343.000

 

توجه:

قبل از سفارش، برای استعلام قیمت روز با شماره 09380014312و  6567-796-0911  تماس بگیرید.    

 

فروش پکیج و رادیاتور توسط «گلستان تاسیسات».

تخصصی ترین مرکز مجاز تهیه پکیج 

قبل از خرید و پرداخت هزینه های میلیونی، از واقعی بودن پکیج خود مطمئن باشید؛   

«جهت ثبت درخواست خود با شماره تلفن 09111101909 تماس بگیرید و یا در شبکه های مجازی برایمان پیغام بگذارید.»

تامین و فروش کلیه برندهای پکیج و رادیاتور در استان گلستان (گرگان)، قزوین (قزوین)، مازندران(ساری)، تهران (تهران )، گیلان(رشت)، سمنان (سمنان) و ...  را از گلستان تاسیسات بخواهید.

1401/04/29 

 در ادامه قیمت فروش برندهای پرکاربردمربوط به پکیج ارسالی از تهران به محل سکونت خود را مشاهده میکنید. این قیمت ها ویژه همکاران عزیز می باشد و مصرف کننده نهایی می تواند با شماره 09380014312از نزدیکترین فروشنده معتبر در محل زندگی خود مطلع و از این ایشان نسبت به خرید کالا اقدام نماید. همچنین همکار عزیز می تواند برای دریافت قیمت برندها/ظرفیت ها/...  با شماره 09111101909 تماس برقرار نموده و اطلاعات لازم را دریافت نماید.

پکیج ایران رادیاتور:

1.ECO22                                                                     قیمت:  9.300.000

1.1: ECO24                                                                 قیمت:  9.600.000

2:M 24                                                         قیمت:10.500.000

3:L 24                                                          قیمت:12.400.000

4:L28                                                           قیمت:13.000.000

5:L36                                                           قیمت:14.100.000

پکیج بوتان:

1:Bita 22                                                    قیمت:9.000.000

2:Bita 24                                                    قیمت:9.600.000

3:Bita 26                                                    قیمت:9.900.000

1:Parma Rsi 24                                         قیمت:11.500.000

2:Patma Rsi 26                                         قیمت:11.650.000

1:Perla Pro 24                                          قیمت:13.100.000

2:Perla Pro 28                                          قیمت:13.800.000

3:Perla Pro 32                                          قیمت:14.600.000

پکیج لورچ:

1:لورچ هیرو 24                                             قیمت:9.800.000

رادیاتور ایران رادیاتور:

1:پنلی                                                       قیمت:متری:  1.400.000

2:ترمو                                                      قیمت:هر پره: 195.000

3:کال                                                       قیمت:هر پره: 227.000

 

توجه:

قبل از سفارش، برای استعلام قیمت روز با شماره 09380014312و  1909-110-0911  تماس بگیرید.    

Login

Register